logo


DR. ÖZGE AYDIN MUAYENEHANESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASIDR. ÖZGE AYDIN MUAYENEHANESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİDR. ÖZGE AYDIN MUAYENEHANESİ HASTA/DANIŞAN AÇIK RIZA BEYANI